Njoftimi mbi plotësimin e regjistrave të personave juridik

09 Janar 2020

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të Maqedonisë njofton se regjistrat e shoqatave që kryejnë shërbime kontabiliste dhe regjistrat e TP – Kontabilist te autorizuar janë permbushur nga personat juridikë që kanë fituar të drejtën për licencë në pajtueshmeri me Ligjin për shërbime kontabël dhe janë të regjistruara në regjistrat përkatës.

Licencat mund të merren në Institutin e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar ( Djuro Strugar Nr.5 Kati I parë , 132/133) çdo ditë pune prej ores 9:00 deri 16:00.

Ju lutemi,para tërheqjes së licencave te bashkangjitni autorizimin nga personi përgjegjës i personit juridik,të nënshkruar dhe te vulosur. Përderisa licenca merret nga personi përgjegjës i personit juridik,paraprakisht duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur nga personi juridik.

 

Regjistri I shoqtave për kryerjen e shërbimeve kontabël

Regjistri - TP Kontabilist i autorizuar

Regjistri - TP Kontabilist

Me respekt,
Isos

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69