Испечатете ја страната

Известување од седница на Управен одбор на ИСОС

15 Февруари 2019

Почитувани членови на ИСОС,
На ден 15.02.2019 година Управниот одбор на ИСОС одржа седница во просториите на институтот.
Во продолжение линк од записникот на седницата

* Записник од седница 15.02.2019

Со почит,
ИСОС