Најнови информации

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани членови на ИСОС, во продолжение известување за моменталната состојба со барања:

757 - Барања за сметководител/овластен сметководител

45 - Барања за упис во регистар за сметководител/овластен сметководител

94 - Барања за лиценца за вршење сметководствени работи

 

Истите ќе се обработат во најбрз можен рок, за што ќе имаме дополнителна објава.

 

- Известување

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На ден 21.11.2022 е извршена промена во тековната состојба и упис на Вршител на должност на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија.

За вршител на должност е именувано лицето Весна Прентоска.

Воедно ве известуваме дека Вршителот на должност, ќе постапува согласно член 72 став 6 од Закон за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РСМ бр. 173/22 од 01.08.2022).

 

* Известување

Линкови од УФР

Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 година
https://www.ufr.gov.mk/?p=2181

Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 година
https://www.ufr.gov.mk/?p=2187

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)
https://www.ufr.gov.mk/?p=2959

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите клиенти)
https://www.ufr.gov.mk/?p=1849

Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик (со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои произлегуваат од Законот)
https://www.ufr.gov.mk/?p=1852

Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции
https://www.ufr.gov.mk/?p=1850

Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација
https://www.ufr.gov.mk/?p=1854

Соопштение за рестриктивната веб платформа, обврската за регистрирање на сите обврзани субјекти од член 5 од ЗСППФТ како и инструкции и упатсво за процесот на регистрација
https://www.ufr.gov.mk/?p=3126

Почитувани,

Управата за финансиско разузнавање во овој период интензивно спроведува активност за регистрација на субјектите на Рестриктивниот портал на Управата кој е интегрален дел од веб страната на Управата, кое регистрирање ќе биде од голема полза за субјектите при анализа на сомнителните трансакции и соработката со Управата.Имено во моментот акцентот е ставен на регистрацијата на   Друштвата за сметководство,ТП-Овластените сметководители и ТП сметководителите. Управата со овој E-MAIL ВЕ ЗАДОЛЖУВА И ВИ ДАВА ИНСТРУКЦИИ ДА ГО ОБЈАВИТЕ ОВА НАШЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ И СООПШТЕНИЕ НА ВАШАТА WEB СТРАНА И  ДА ГО  ПРОСЛЕДИТЕ  УРГЕНТНО ПОДОЛУ ПРИЛОЖЕНИОТ E-MAIL до сите Друштвата за сметководство, ТП-Овластени сметководители и ТП сметководители кои се регистрирани во вашите Официјални Регистри за поднесување и добивање на пристап до Рестриктивниот портал на Управата.Веднаш по објавувањето на Известувањето на вашата Web страна за тоа задолжително треба да не известите по Е-mail. Исто така секој Петок до 14 часот е потребно  да не известувате по E-mail за напредокот и бројот на доставени меилови од ИНСТИТУТОТ до Друштвата за сметководство, ТП-Овластените сметководители и ТП сметководителите во Ексел табела до целосно регистрирање и добивање на пристап на сите сметководители од вашите Официјални Регистри.

Со почит

Управа за финансиско разузнавање

Нов Предлог-закон за сметководствени работи со којшто се унапредува сметководствената професија е предложен од страна на Министерството за финансии и истиот вчера е усвоен на владина седница. Законот е изготвен низ инклузивен процес на консултации со сите засегнати страни, при што се прават клучни промени во насока на подигање на капацитетите и стручната подготвеност на сметководителите, со задолжително полагање испит за влегување во професијата, како и со зголемување на бројот на часовите за континуирано професионално усовршување (КПУ). Дополнително, Предлог-законот е во насока на либерализација на пазарот на организирање обуки за вршење сметководствени услуги, при што се овозможува влез на нови правни субјекти врз основа на претходно исполнети критериуми.

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Ве известуваме дека на ЕНЕР е објавен Предлог законот за вршење сметководствени работи.
Во продолжение следи линкот до Предлог законот.


Предлог закон за вршење на сметководствени работи

Страница 1 од 123

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69